Advanced Renamer

Advanced Renamer is een programma voor het tegelijkertijd hernoemen van meerdere bestanden en mappen. Door methoden voor het hernoemen te configureren, kunnen de namen op verschillende manieren worden gemanipuleerd.

Het is gemakkelijk om een batchopdracht in te stellen met behulp van meerdere methoden voor een groot aantal bestanden. Met de 14 verschillende methoden kunt u de namen, kenmerken en tijdstempels van bestanden in één keer wijzigen. De bestanden kunnen ook worden gekopieerd of verplaatst naar nieuwe locaties op basis van informatie in de bestanden.

Met Advanced Renamer kunt u nieuwe bestandsnamen samenstellen door een bestand toe te voegen, te verwijderen, te vervangen, te wijzigen of het bestand een geheel nieuwe naam te geven op basis van bekende informatie over het bestand.

Voordat u de bewerkingen op de bestanden uitvoert, kunt u controleren of de uitvoer correct is en als u de naam wijzigt en spijt krijgt, kunt u de volledige batch ongedaan maken.