Krita

Krita is een programma voor schetsen, tekenen en schilderen, ontworpen voor digitale kunstenaars. Onze visie op ontwikkeling van Krita is: 

Krita is een vrij en open-source cross-platform toepassing die een end-to-end oplossing biedt voor het maken van bestanden met digitale kunst vanuit het niets. Krita is geoptimaliseerd voor frequent, voortdurend en gefocust gebruik. Expliciet ondersteunde velden voor schilderen zijn illustraties, conceptuele kunst, mat schilderen, texturen, strips en animaties. Samen met gebruikers ontwikkelt, is Krita een toepassing die hun actuele behoeften en workflow ondersteunt. Krita ondersteunt open standaarden en werkt samen met andere toepassingen.

Hulpmiddelen van Krita worden ontwikkeld met de bovenstaande visie in gedachten. Hoewel het functies heeft die overlappen met andere rasterbewerkers is zijn beoogde doel om een robuust hulpmiddel voor digitale schilderen en kunstwerken maken vanuit het niets te maken. Bij te leren werken met Krita, dient u te bedenken dat het niet bedoeld is als een vervanging voor Photoshop. Dit betekent dat de andere programma’s meer functies kunnen hebben dan Krita voor taken met manipulatie van afbeeldingen, zoals foto’s aan elkaar plakken, terwijl de hulpmiddelen van Krita’s het meest relevant zijn voor digitaal schilderen, conceptuele kunst, illustraties en textuur aanbrengen. Deze feiten zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het ontwerp van Krita.